GDPR

Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute de Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm ?
Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
Primim informații de la dumneavoastră astfel:
-când adăugați un comentariu pe www.craiovaintencity.ro, trebuie sa ne transmiteți adresa de e-mail si numele

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor ?
1. Pentru prestarea serviciilor Intencity Festival în beneficiul dumneavoastră.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
-adaugarea de comentarii in sectiunea destinate acestora.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru o buna experienta pe website-ul nostru. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabila, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal ?
1. Ne angajam să asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
2.Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultima generație și asigurând redundanta stocării.
În ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermundiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe parți neautorizate.
Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

ro_RO